Guy Olami - Curator
"Touch of Nature"
By Boni Levron

גיא עולמי – אוצֵר
"נגיעות של טבע"
מאת: בוני לברון

"נגיעות של טבע" - בוני לברון (מנס)

 

הגעתי עם הורי שלמה ורנה מנס בגיל צעיר לקיבוץ שלוחות אשר בעמק בית שאן. כיום אני מתגוררת בנווה מונוסון, נשואה לקובי, אם להילה, אילן ויהונתן ומורה למדעים בחטיבת הביניים ביהוד.

 

הורי עלו מאנגליה שם נולדתי במהלך תקופת ההכשרה לקראת העלייה ארצה. אבי יליד אוסטרליה, הכיר בהכשרה באנגליה את אימי, ניצולת שואה מגרמניה, שאיבדה את כל משפחתה בשואה. הם עלו ארצה מתוך תחושת ציונות חזקה שלא דעכה מאז. הם החדירו באחי אילן, באחותי דורית ובי את האהבה למדינה וארץ ישראל.   הטיולים בארץ בתנועת הנוער "בני עקיבא" והשירות בנח"ל הכינו בי את הקרקע לאהבת הצילום כאמצעי להתחברות אל הארץ ונופיה.

 

לפני חמש שנים נדבקתי בחיידק הצילום מידידי מוטי סלע. באותה תקופה מוטי צירף אותי לקבוצת הצלמים בהדרכתו של דורון הורוביץ. מוטי, שלו אני מוקירה תודתי על כך, נדד בינתיים למחוזות אחרים ואני גיליתי עד מהרה שהתמכרתי ללא תקנה. אין זו יד המקרה בלבד שהביאה אותי לעסוק בצילום. הקרקע הייתה מוכנה לזרע שינבוט. כי הנה, למרות שהתחלתי לצלם לפני חמש שנים בלבד אני מרגישה כצלמת מבטן ומלידה. מכאן ועד תערוכה הדרך עוד ארוכה ובכל זאת ...

 

צילום באשר הוא, כך אני סבורה, הינו סוג של אומנות העוסקת בהנצחת חד פעמיותם של האובייקטים או האירועים שמסביבנו. כישרונו וייחודו של הצלם כאמן מקנים לצופה את תחושת החד פעמיות המיוחדת הזו המסבה לו הנאה אסטטית. תנאי מזג האוויר, העונה, שעת היום, העננות, וכל מכלול הפונקציות של עין המצלמה יוצרים תמונה ואווירה ייחודית לאותו רגע חד פעמי. את זה אני רוצה להביא בפני הצופים.

עם השנים אופן התבוננותו של הצלם בעולם הופך למיוחד. זהו סוג של התבוננות חדה המאפשרת לו להפיק הנאה גם ממראות שבעיני אחרים יחשבו לבנאליים. אני מקווה להעביר את התחושה הזו לצופים.

היה ואחד מכם המתבוננים ידבק באותו חיידק ארגיש שבאתי על שכרי.   

 

אני רוצה להוקיר תודה לחברי בקבוצה הצילום ובמיוחד לדורון הורוביץ מורי היקר שמהם למדתי רבות. תודתי נתונה לגיא עולמי אוצר התערוכה ולמשפחתי היקרה שאפשרה לי להתמסר לתשוקת הצילום תוך היעדרויות רבות מן הבית.

 

התערוכה הזו המוקדשת לאחי אילן מנס ז"ל שנפל בשנת 1978 בקורס מכי"ם בחטיבת הצנחנים. אחי אילן שחונך כמוני לאהבת הארץ ונופיה נהג לטייל רבות בשנות חייו הקצרות. מסעות הצילום שלי בחברת עמיתי לקבוצה הם דרך לשמירת הקשר עם הרוח שאפיינה את הקשר של אילן אחי, עם הארץ.

לתערוכה

To the exhibition

אוצר התערוכה: גיא עולמי

לפרטים נוספים: 052 6966682

אתר: http://photo.guy-olami.com

שיח גלריה ב 21/04 ב 14:00

שלכם, בוני לברון (מנס)

רח' ספיר 12 נווה מונוסון – 60190

טל: 6341241 03 נייד: 3160702 054

דוא"ל: jlevron@bezeqint.net